Vyhľadávanie
-
-

Cenník

Kúpnopredajný balík výhradného a nevýhradného sprostredkovania kúpy/predaja nehnuteľností
do 30 000,- €                                      dohodou
od 30 000,- € do 66 000,- €              2000,- €
od 66 000,-€  do 100 000,- €            3% z ceny
od 100 000,- €                                    dohodou


 

Služba Nevýhradné
zastúpenie
Výhradné
zastúpenie
Dokumentačná obhliadka nehnuteľnosti áno áno
Fotodokumentácia nehnuteľnosti áno áno
Úprava interiéru pred fotografovaním a profesionálna úprava fotiek nie áno
Návrh stratégie predaja a stanovenia predanej ceny áno áno
Poskytnutie pútača - baneru nie áno
Propagácia nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch áno áno
Propagácia nehnuteľnosti v printových médiách  nie áno
Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami v pracovných dňoch áno áno
Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami mimo pracovných dní nie áno
Zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy áno áno
Zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy  áno áno
Zabezpečenie potvrdenia správcu bytového domu o neexistencii nedoplatkov spojených s bytom  nie áno
Zabezpečenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností áno áno
Osobná asistencia zástupcu RK pri úkonoch spojených s notárom, bankou a katastrom áno áno
Poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti banke, notárovi, advokátovi, znalcovi, fin. sprostredkovateľovi áno áno
Osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním Nehnuteľnosti     áno áno
Úhrada poplatku za úradné overenie podpisu predávajúceho na kúpnych zmluvách (max. 15 podpisov) áno áno
Úhrada poplatku vo výške 66 EUR za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností áno áno
Úhrada časti poplatku za urýchlený vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností (100 EUR)  nie áno

 

Sprostredkovanie prenájmu / podnájmu
Krátkodobý prenájom (do jedného roka)                                       10% z celkovej sumy nájomného
Ročný prenájom                                                                                  8% z ročnej sumy nájomného
Viacročný prenájom                                                                           15% z ročnej sumy nájomného

Poradenstvo ,asistencia na úradoch, príprava zmlúv                   50,- € za hodinu
Cestovné náhrady pri individuálnych potrebách klienta              0,30 € za km